Disclaimer

Aansprakelijkheid.
Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website van het Drents Glasvezel Collectief (DGC) de grootste mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie op de website na verloop van tijd is verouderd of niet meer correct is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!
Mocht er zich desondanks toch een fout of onvolledigheid op de website bevinden, dan kan het DGC daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Dit geldt eveneens voor eventuele fouten als gevolg van het niet goed functioneren van de website.

De website van het DGC bevat hyperlinks naar andere websites, die niet door het DGC worden onderhouden en derhalve aanvaardt het DGC dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren van die websites.

Het DGC houdt zich het recht voor, om vermelde prijzen, diensten en/of voorwaarden te wijzigen, zonder daaraan voorafgaande mededelingen te doen.