Samenwerking met Glasvezel buitenaf

De inmiddels 40 dorpen die zijn aangesloten bij DGC, maken zich al jaren hard voor de aanleg van glasvezel in hun dorpen in de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen. De aanleg van glasvezel is echter kostbaar en vraagt een professionele aanpak. DGC kan en wil dat niet zelf realiseren. Omdat glasvezel niet als nutsvoorziening wordt beschouwd, mogen ook de gemeente en provincie de aanleg niet zelf realiseren. Daarom heeft DGC, in overleg met provincie en gemeenten, samenwerking gezocht en zijn er afspraken gemaakt met Glasvezel buitenaf over de aanleg van het netwerk.